Tag: WPM

Warsztat pracy matematyka – WPM-11

Zadanie Zapisz w języku teorii mnogości jakie związki zachodzą pomiędzy zbiorami $A$, $B$ i $C$ określonymi następująco: $A =$ zbiór ludzi znających co najmniej dwa języki, $B =$ zbiór osób znających co najwyżej dwa języki, $C =$ zbiór osób znających dokładnie…

Warsztat pracy matematyka – WPM-10

Zadanie Zapisz w języku teorii mnogości jakie związki zachodzą pomiędzy zbiorami $A$, $B$ i $C$ określonymi następująco: $A =$ zbiór osób z co najmniej podstawowym wykształceniem (takich, które ukończyły szkołę podstawową), $B =$ zbiór osób z co najmniej średnim wykształceniem, $C…

Warsztat pracy matematyka – WPM-9

Zadanie Spośród $100$ studentów $24$ uczy się języka niemieckiego, $41$ - francuskiego, $6$ - angielskiego i francuskiego, $9$ - niemieckiego i francuskiego, $15$ - tylko niemieckiego, $20$ - niemieckiego, ale nie angielskiego, $32$ - nie uczy się żadnego z wymienionych języków. Ilu…

Warsztat pracy matematyka – WPM-8

Zadanie $A$ jest zbiorem wszystkich czworokątów, $B$ jest zbiorem wszystkich kwadratów na płaszczyźnie. Jakimi figurami geometrycznymi są elementy następujących zbiorów: $A\cup B$, $A\cap B$, $A \setminus B$ oraz $B \setminus A$? Osoby które przyczyniły się do powstania powyższych materiałów: Piotr…

Warsztat pracy matematyka – WPM-7

Zadanie Wyznacz $A\cup B$, $A\cap B$, $A\setminus B$ oraz $B\setminus A$ dla następujących przedziałów: $A=(3\;;\;\infty),\quad $ $B={2,\;3,\;4}$. Osoby które przyczyniły się do powstania powyższych materiałów: Piotr Rzonsowski, Dorota Blinkiewicz, Izabela Bondecka-Krzykowska, Marcin Borkowski.

Warsztat pracy matematyka – WPM-6

Zadanie Wyznacz $A\cup B$, $A\cap B$, $A\setminus B$ oraz $B\setminus A$ dla następujących przedziałów: $A=(-\infty\;;\;2],\quad $ $B=(2\;;\;\infty)$. Osoby które przyczyniły się do powstania powyższych materiałów: Piotr Rzonsowski, Dorota Blinkiewicz, Izabela Bondecka-Krzykowska, Marcin Borkowski.

Warsztat pracy matematyka – WPM-5

Zadanie Wyznacz $A\cup B$, $A\cap B$, $A\setminus B$ oraz $B\setminus A$ dla następujących przedziałów: $$A=[-2\;;\;2],\quad B=(-1\;;\;2).$$ Osoby które przyczyniły się do powstania powyższych materiałów: Piotr Rzonsowski, Dorota Blinkiewicz, Izabela Bondecka-Krzykowska, Marcin Borkowski.

Warsztat pracy matematyka – WPM-4

Zadanie Wyznacz $A\cup B$, $A\cap B$, $A\setminus B$ oraz $B\setminus A$ dla następujących przedziałów: $A=(-3\;;\;2],\quad B=(0\;;\;1].$ Osoby które przyczyniły się do powstania powyższych materiałów: Piotr Rzonsowski, Dorota Blinkiewicz, Izabela Bondecka-Krzykowska, Marcin Borkowski.

Warsztat pracy matematyka – WPM-3

Zadanie Wyznacz $A\cup B$, $A\cap B$, $A\setminus B$ oraz $B\setminus A$ dla następujących przedziałów: $$A=(-\infty\;;\;2],\quad B=(1\;;\;4]. $$ Osoby które przyczyniły się do powstania powyższych materiałów: Piotr Rzonsowski, Dorota Blinkiewicz, Izabela Bondecka-Krzykowska, Marcin Borkowski.